Soudobé dějiny

Aktuality

Aktualizace
V části webu "Fotografie" je možné shlédnout několik záběrů z návštěvy našeho semináře v CVH Malach.
(duben 2010)
Aktualizace
V části našeho webu "Odkazy" přidána další užitečná adresa. Jedná se již o zmiňované CVH Malach.
(březen 2010)
Oznámení
Dovolujeme si upozornit na Centrum vizuální historie Malach. Proč by nemělo uniknout Vaší pozornosti? Toto unikátní pracoviště "poskytuje místní přístup k rozsáhlému digitálnímu archivu Institutu USC Shoah Foundation pro vizuální historii (USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education). Jedná se o soubor bezmála 52 000 výpovědí přeživších a svědků holocaustu, které byly během 90. let zaznamenány v 56 zemích a 32 jazycích. Archiv je dostupný prostřednictvím online rozhraní, které umožňuje uživatelům prohledávat a sledovat výpovědi podle konkrétního zájmu, a to s využitím indexu obsahujícího na 55 tisíc nejrůznějších klíčových slov. Celkem je v archivu 105 000 hodin indexovaného audiovizuálního materiálu v různých jazycích." /citace z webu CVH Malach/ Centrum naleznete v v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Malostranské náměstí 25.
(březen 2010)
Oznámení
Oznamujeme, že v červnu 2009 vyąlo nové číslo historické ročenky Slánský obzor. / www.slanskyobzor.cz / Příjemné čtení z dějin středočeského regionu!
(červenec)
Oznámení
S potěšením oznamujeme, že čerstvý absolvent semináře Soudobých dějin Ondřej Kolínský obsadil v prestižní historické soutěži Eustory krásné 4.místo. Úspěšnou práci Ondřeje Kolínského "Příběh jednoho koloniálu" si můžete přečíst zde.
Rovněž přikládáme odkaz na informace o soutěži Eustory. Příště můžete zvítězit i Vy!
(květen)
Aktualizace
Autoři webu rádi upozorňují na stránky Domu národnostních menšin (http://www.dnm-praha.cz). Vedle menšiny židovské jsou tímto historicko-kulturním počinem připomínány i ostatní menšinová etnika v naší zemi. Za návštěvu tak nestojí jen webové stránky Domu národnostních menšin, ale i výstavy a programy, které tato instituce předkládá. Osobně jsme navštívili seminář paní doktorky Noskové, který byl věnován především postavení obyvatel Podkarpatské Rusi v ČSR a problematice Volyňských Čechů.
Vedle našeho webu je řada zde uveřejněných článků k dispozici milovníkům historie na stránkách historické ročenky "Slánský obzor", která vychází spoluprací kladenského archivu, slánského muzea a společnosti Patria. Navštivte webové stránky "Slánského obzoru" (http://www.slanskyobzor.cz/) a pročtěte si řadu zajímavých textů z dějin středočeského regionu. Soustavně se "Slánský obzor" věnuje rovněž problematice židovského osídlení na Slánsku a Kladensku.
(březen)
Soutěž
Nejen studenti semináře se mohou zúčastnit historické soutěže. Čtěte a zapojte se! Děkují autoři webu.
(leden RD)
Aktualizace
Přidána studie o Janu Jaroslavu Pálovi - první aktualizace v novém roce 2009. :-)
(leden RD)
Aktualizace
Krom zprávy o kladenských a slánských židech v Yad Vashem si nyní můžete prohlédnout i prezentaci z přednášky "Jeruzalém a Yad Vashem".
(prosinec RD)
Pozvánka
Srdečně Vás zveme 3. prosince 2008 od 14.30h do učebny 35 /GYBU/ na přednášku Mgr. Milana Hese "Jeruzalém a Yad Vashem".
(listopad MH+RD)
Aktualizace
Přidal jsem fotografie z Yad Vashem.
(listopad RD)
Tak trochu malé jubileum
Ve školním roce 2008 / 2009 se již potřetí věnujeme našemu bloku "Holocaust v semináři Soudobých dějin". Tentokráte ve dvou skupinách se studenty 4.R, 4.S a 8.A. Věříme, že symbolická trojka nám Všem přinese štěstí.
(září MH)