Soudobé dějiny

Dokumenty a texty

Úvodním textem je drobná studie o nacistických plánech s českou mládeží. Text byl již publikován. Autor textu je vyučujícím semináře. Badatelsky se zaměřuje na dějiny Československa ve 20.století. Publikoval práce v časopise "História", pravidelně přispívá do ročenky "Slánský obzor", autorsky se podílel na knize "Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení" (Ústí n. L. 1999). Je rovněž spoluautorem několika článků pro časopisy "Navýchod" a "Cestopisy".


Druhým textem je zdařilá seminární práce. Autorka v současné době studuje historii na FF UK. Tématem holocaustu se nadále intenzivně zabývá.


Autor textu v říjnu 2008 absolvoval studijní pobyt v izraelském muzeu holocaustu. Krátká studie však neodkazuje jen na jeruzalémský Yad Vashem, ale snaží se připomenout památku kladenských a slánských židů.


Studie, kterou zde uveřejňujeme je věnována osudu známého továrníka J.J.Pály. Osobnost tohoto podnikatele a slánského starosty je nepřímo, ale o to více tragicky spjata s vyhlazením středočeských Lidic v roce 1942. Text byl poprvé publikován na stránkách Slánského obzoru v roce 2007.


Seminární práce Ondřeje Kolínského, která byla na prestižní soutěži Eustory oceněná krásným 4. místem.