Soudobé dějiny

Odborná a popularizační literatura

V této složce stránky si dovolíme upozornit na zajímavé knihy či časopisecké články. Věříme, že Vám budou pomáhat nejen při tvorbě referátů či seminárních prací.

Dějiny holocaustu
Richard Breitman: Architekt "konečného řešení", HImmler a vyvraždění evropských Židů, Argo, Praha 2004
Martin Broszat: Uchopení moci, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002
Christopher R. Browning: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a konečné řešení v Polsku, Argo, Praha 2002
Dworková Debórah, van Pelt Robert Jan, Osvětim, Od roku 1270 do současnosti, Argo, Praha 2006
Aly Götz, Konečné řešení, Přesun národů a vyhlazení evropských Židů, Argo, Praha 2006
Raul Hilberg: Pachatelé, oběti a diváci ,Židovská katastrofa 1933-1945, Argo, Praha 2002
Rudolf Höß, Velitelem v Osvětimi, Autobiografické zápisky, Academia, Praha 2006
Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský, Katarína Hradská: Holocaust na Slovensku, 1., 2., a 3. díl. sv., Nadácia Milana Šimečku, Židovská náboženská obec, Bratislava 2003
Deborah E. Lipstadtová: Popírání holocaustu. Sílíci útok na pravdu a paměť, Paseka, Litomyšl 2001
Wolfgang Sofsky, Řád teroru, Koncentrační tábor, Argo, Praha 2006
Robert S. Wistrich, Hitler a holokaust, Slovart, Bratislava 2002
Wette Wolfram, Wehrmacht, Obraz nepřítele, vyhlazovací válka, legendy, Argo, Praha 2006

Holocaust v českých zemích
H. G. Adler: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství , Barrister & Principal, Praha 2003
Petr Bednařík: Arizace české kinematografie, Karolinum, Praha 2003
František Beneš, Patricia Tošnerová: Pošta v ghettu Terezín, Profil, Praha 1996
Ruth Bondyová: Jakob Edelstein, Sefer, Praha 2001
Toman Brod (ed.), Miroslav Kárný (ed.), Margita Kárná (ed.): Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1994
Dušan Tomášek, Miroslav Moulis: K. H. Frank, Epocha, Praha 2003
Anna Hyndráková, Helena Krejčová, Jana Svobodová: Prominenti v ghettu Terezín (1942 - 1945), ÚSD AV ČR, Praha 1996
Miroslav Kárný: "Konečné řešení". Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Academia, Praha 1991
Miroslav Kárný (ed.): Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy, 1941-1945, I., II. sv., Nadace Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1995
Antonín Klimek: 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci - začátek konce Československa, Havran, Praha 2003
Helena Krejčová (ed.), Jana Svobodová (ed.): Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939 - 1945, ÚSD AV ČR - Maxdorf, Praha 1998
Helena Krejčová, Jana Svobodová, Anna Hyndráková: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty, ÚSD AV ČR - Maxdorf, Praha 1997
Miroslav Kryl: Osud vězňů terezínského ghettav letech 1941-1944, Doplněk, Brno 1999
Marie R. Křížková, Jiří Kotouč, Zdeněk Ornest: Je mojí vlastí hradba ghett? Básně, prózy a kresba terezínských dětí, Aventinum, Praha 1995
Jan Kuklík, Jan Gebhart: Druhá republika 1938 - 1939, Paseka, Praha 2004
Erich Kulka: Židé v československé Svobodově armádě, Naše vojsko, Praha 1990
Erich Kulka: Židé v československém vojsku na západě, Naše vojsko, Praha 1992
Karel Lagus, Karel Polák: Město za mřížemi, Naše vojsko - SPB, Praha 1964
Nisko 1939/1994. Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky", Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 1995
Miloš Pojar (ed.): Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001, Židovské muzeum v Praze, 2001
Richard Seemann (ed.): Ghetto Litzmannstadt, 1941-1944. Dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu, Praha 2000
Židé v Sudetech. Die Juden im Sudetenland, Česká křesťanská akademie, Praha 2000