Soudobé dějiny

Lidice pro 21. století

4. ročník soutěže

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašují pod záštitou ministra kultury ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně obrany ČR 4. ročník vědomostní soutěže pro mládež, jejímž cílem je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války.

4. ročník soutěže "Lidice pro 21. století" je určen pro žáky a studenty ve věku 10 - 19 let. Soutěžit mohou v jednom z pěti soutěžních jazyků (češtině, angličtině, němčině, ruštině, italštině), pro literární práci je povolen i jazyk slovenský.

Soutěž bude probíhat od 1. února 2009 prostřednictvím internetu a bude sestávat ze dvou částí: písemného vyplnění vědomostního testu a zpracování literární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma.

Součástí čtvrtého ročníku je soutěž "O nejaktivnější školu". Každá česká a slovenská škola, která se do soutěže zaregistruje, usnadní svým žákům vyplnění přihlášky do soutěže a zároveň bude automaticky zařazena do soutěže "O nejaktivnější školu". Nejaktivnější škola (škola s nejvyšším počtem přihlášených žáků) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v NKP Ležáky dne 18. června 2009. Pro další školy s vysokým počtem účastníků jsou připraveny zajímavé publikace.

K zapojení se do soutěže stačí na stránkách soutěže www.lidice21.cz vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který zájemcům poradí, jak při soutěži postupovat.

Zároveň bychom Vás chtěli upozornit na náš nový akreditovaný seminář pro učitele "Nebyly jen Lidice". Více na http://www.lidice-memorial.cz/seminar_cz.aspx.

Na účast vašich žáků v soutěži se těší
JUDr. Milouš Červencl
MgA. Naděžda Rezková Přibylová

(převzato z emailu)