Soudobé dějiny

Úvod

Seminář Soudobých dějin se stal již tradičním volitelným předmětem naší školy. Tato webová stránka si klade za cíl pomoci nejen studentům tohoto semináře, ale věříme, že potěší všechny zájemce o danou historickou problematiku. Budeme rádi, když i Vy se stanete spolutvůrci této prezentace.

Milan Hes a Radek Doubrava